MT Coaching

Krachtig traject met een combinatie van de ZKM en teamcoaching.

In het programma voor MT coaching bundelt Horizonte de kennis en ervaring van de Zelfkennismethode en teamcoaching. In het traject wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat het ontwikkelen van zelfkennis en zelfreflectie op individueel niveau een positieve invloed heeft op het (verder) ontwikkelen van het  MT en daarmee het gehele team van de organisatie. In dit traject wordt expliciet ingezet op verdere persoonlijke ontwikkeling van de MT- leden én ontwikkeling van het MT als team. Daarom bestaat het programma uit een deel individuele coaching van de teamleden en een deel  teambegeleiding. Op deze manier ontstaat er een krachtig en eenduidig team dat kritisch en ondersteunend de veranderingsprocessen begeleidt op zowel inhoud als proces.

Als je wilt weten wat Horizonte voor de ontwikkeling van jullie MT kan beteken, neem dan gerust contact op voor een oriënterend gesprek.