Onze visie op inzetbaarheid in het onderwijs

Voor het laatste artikel van ons 3- luik in het ZKM - magazine spraken we met Edith Korten, bedrijfsarts bij HumanCapitalCare. In dit artikel doen we een pleidooi voor intensieve samenwerking tussenmedewerker – leidinggevende –bedrijfsarts – P&O en coach in het kader van inzetbaarheid. Lees het hier!

Vruchtbare samenwerking in het onderwijs met de ZKM als basis.

Het nieuwe ZKM- magazine, het vakblad voor ZKM- beoefenaars, heeft als thema; 'Verhaal halen in het onderwijs'. Samen met mijn collega Mirjam Sibbel hebben wij in 3 artikelen onze ervaring met het inzetten van de ZKM (de Zelfkennismethode) in het onderwijs beschreven. In het eerste artikel beschrijven we samen met Ineke Doré van Stiching Primair …

10 jaar geleden…

… ging ik op die eerste werkdag in het nieuwe jaar de trap op naar zolder. Ik had de kinderen weggebracht en klokslag 8.30 uur zat ik achter mijn bureau. Mijn eerste werkdag als zelfstandig ondernemer. Het kantoor rook nog naar verf, mijn agenda van die week was nog vrijwel leeg, net zoals mijn opdrachtenportefeuille. …